OVER INTRO


Nieuwe muziek en klankkunst: dat is waar Intro zich al jarenlang voor inzet. Sinds de oprichting, in 1984, biedt Intro ruimte aan makers van muziek. Wij ondersteunen makers in hun artistiek-inhoudelijke onderzoek, coachen hen in hun artistieke hulpvraag, faciliteren ze waar mogelijk in hun (im)materiële behoeften, en helpen ze bij het genereren van een inkomstenstroom en het bereiken van publiek.
WIJ ZOEKEN  
Nieuwe bestuursleden

*ANBI
Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2022

Standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende instellingen


*TEAM

Maurice Hermans
Directeur

Paul Caron
Productie

Germaine Sijstermans
Programmering

Jop Delheij
Communicatie & Inhoud


Visual branding & website design door Hendrik Simons

Intro in Situ werkt volgens de drie gedragscodes van de cultuursector: de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie

NIEUWE MUZIEK EN KLANKKUNST * © INTRO IN SITU 2023 *  AINSI * LAGE KANAALDIJK 113 B *  MAASTRICHT -