OVER INTRO


Missie

Nieuwe muziek en klankkunst: dat is waar Intro zich al jarenlang voor inzet. Sinds de oprichting, in 1984, biedt Intro ruimte aan makers van muziek. Wij ondersteunen makers in hun artistiek-inhoudelijke onderzoek, coachen hen in hun artistieke hulpvraag, faciliteren ze waar mogelijk in hun (im)materiële behoeften, en helpen ze bij het genereren van een inkomstenstroom en het bereiken van publiek.

Doel

Het doel van Intro in Situ is het toegankelijk maken van nieuwe muziek en klankkunst voor een breed publiek en de diversiteit ervan laten zien.

Visie

Nieuwe muziek en klankkunst zijn voor ons niet gebonden aan genres en stijlen. We zijn een werkplaats voor muziek die in deze tijd tot stand komt: van Gregoriaanse zang tot hiphop, van elektronische pop tot samengestelde natuurklanken en filmmuziek. Bij ons vinden de makers – én publiek – vertraging, vernieuwing, verdieping en verbinding. Maar ook vinden zij stilte. Want bij Intro fluisteren we liever dan dat we schreeuwen. Aandacht is bij Intro in Situ het meest waardevolle instrument. De makers vormen bij Intro in Situ de artistieke kern.

*Team
Maurice Hermans
Directeur

Paul Caron
Productie

Germaine Sijstermans
Programmering

Jop Delheij
Communicatie & Inhoud


Bestuur

Chris Janssen (voorzitter)
Ton Harmes (penningmeester)
Evelijn de Jong (secretaris)
Rebekah Ahrendt (lid)

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Wel is een reis- en onkostenvergoeding mogelijk op basis van werkelijk gemaakte kosten.


*ANBI
Stichting Intro in Situ heeft de status van culturele ANBI

Jaarrekening 2023
Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2021


ANBI-formulier Intro in SituIntro in Situ ontvangt structurele subsidie van Provincie Limburg en gemeente Maastricht.
   

De drie gedragscodes van de cultuursector worden door Intro in Situ actief toegepast: de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Bestuur en directie van Intro in Situ hebben een directiereglement.

Visual branding & website design door Hendrik SimonsNIEUWE MUZIEK EN KLANKKUNST * © INTRO IN SITU 2024  *  MAASTRICHT -