Contact


Voor facturen en alle financiële administratie en zakelijke berichten: invoice@introinsitu.nl

Voor alle aanvragen rondom pers en publiciteit:
publiciteit@introinsitu.nl
Voor praktische zaken kun je contact opnemen met Paul Caron.
techniek@introinsitu.nl
Statutaire naam: Stichting Intro in Situ
Zetel: Maastricht
Adres: Lage Kanaaldijk 113 B
6212 NA Maastricht
RSIN: 007267113