INTRO IN SITU ZOEKT
* NIEUWE BESTUURSLEDEN 

STRATEGISCH * COMMUNICATIE * NETWERK

DOWNLOAD


Info via Ton Harmes 06 38316617

Sinds de oprichting in 1984 biedt Intro in Situ ruimte aan de ontwikkeling van muziek en klankkunst. Onbekend, weldra bemind, daar zet Intro in Situ zich voor in. Naast het bieden van een podium, ondersteunt het makers bij hun artistiek-inhoudelijke ontwikkeling via coaching of ondersteuning in hun (im)materiële behoeften. In 2024 viert Intro in Situ op gepaste wijze haar 40-jarig bestaan.

In verband met het verstrijken van de bestuurstermijnen van haar huidige voorzitter en ter versterking van het zittende bestuur zoekt Intro in Situ twee nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter, met de volgende aandachtsgebieden:

  1. een bestuurslid met kennis op het gebied van het (brede) culturele veld in Limburg en (inter)nationaal, mogelijk aangevuld met kennis van strategische communicatie;
  2. een bestuurslid met een netwerk op cultureel, institutioneel en politiek-bestuurlijk gebied.

De bestuurscollega die wij zoeken:
  • beschikt over ervaring of affiniteit met toezicht houden of besturen op afstand, zonder betrokkenheid te verliezen;
  • heeft affiniteit met het werk van Intro in Situ, met gevoel voor de context en de kwetsbaarheid van een kleine (niche) instelling met een landelijke achterban waarbinnen Intro is Situ opereert;
  • beschikt over strategisch denkvermogen;
  • heeft maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en een sterk ontwikkeld normbesef;
  • beschikt over voldoende tijd en is een teamspeler.

Hoewel het bestuur een stichtingsbestuur is, lijkt de werking meer op die van een Raad van Toezicht. Aan de directeur van Intro in Situ zijn diverse bestuurstaken gedelegeerd. Het aantal vergaderingen bedraagt ca. 6 tot 7 per jaar. In 2024, het jaar waarin een Basis Infrastructuur Aanvraag (BIS) gedaan wordt en Intro in Situ 40 jaar bestaat, zal er een extra beroep op het bestuur worden gedaan.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, werking en uitvoering van intro in Situ. Bij de invulling van haar taak richt het bestuur zich op de belangen van de organisatie. Het bestuur geeft leiding aan de directeur, maar treedt daarbij meer op als adviseur, stelt zich collegiaal naar hem, haar of hen op en is tevens een adviesorgaan voor de directeur.


De profielschets is gebaseerd op uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Eén van deze uitgangspunten is dat moet worden voorkomen dat het bestuur een eenzijdige samenstelling krijgt, ondanks mogelijke individuele geschiktheid van ieder van de leden.BELONING BESTUURSLEDEN
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Wel is een reis- en onkostenvergoeding mogelijk op basis van werkelijk gemaakte kosten.

PROCEDURE WERVING EN SOLLICITATIE
Wij zien graag voor 15 december 2023 uw motivatie en cv tegemoet via tonharmes51@gmail.com en gericht aan het bestuur van Intro in Situ. U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. De selectie op basis van motivatie en cv’s wordt gedaan door het bestuur.
Wanneer u verder gaat in de procedure, nodigen wij u uit voor gesprekken met het bestuur of een vertegenwoordiging. De gesprekken zullen eind oktober plaatsvinden. Hierna volgt er nog een kennismakingsgesprek met de directeur. Deze datum wordt op een later moment gecommuniceerd. Bij de afronding van de procedure zal een VOG gevraagd worden en in overleg mogelijk ook referenties.


MEER INFORMATIE
Voor vragen over de inhoud en sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Ton Harmes via tonharmes51@gmail.com of telefoonnummer 06 38316617.


NIEUWE MUZIEK EN KLANKKUNST * © INTRO IN SITU 2024  *  MAASTRICHT -