*CONTACT


Voor facturen en administratie berichten:
invoice@introinsitu.nl
Voor alle aanvragen rondom programma:
programma@introinsitu.nl
Neem voor praktische zaken contact op met:
techniek@introinsitu.nl
Statutaire naam: Stichting Intro in Situ
Zetel: Maastricht
Adres: Lage Kanaaldijk 113 B
6212 NA Maastricht
RSIN: 007267113